DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

8. Охорона надр, геологорозвідка, маркшейдерські та геологічні роботи

п/п

Позначення нормативного акта

Назва нормативного акта

Затвердження

 

Дата,

вид документа, №

Організація

 

64

НПАОП 0.00-5.15-86

Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных выработок

26.02.1986

Держгіртехнагляд СРСР

 

65

НПАОП 74.2-1.02-90

Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах

1990

Мінгеології  СРСР

 

66

НПАОП 74.2-5.01-84

Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт

1984

Союзмаркштрест Головного управління геодезії та картографії при Раді Міністрів  СРСР

 

67

НПАОП 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

14.05.1985

Держгіртехнагляд СРСР

 

68

НПАОП 00.0-4.01-70

Положення про порядок ведення державного обліку дільниць надр, наданих у користування, не пов'язане з добуванням корисних копалин

28.07.1970

Держгіртехнагляд СРСР

 

69

НПАОП 00.0-5.01-84

Інструкція з  безпечного ведення робіт біля затоплених виробок

02.10.1984

Мінвуглепром СРСР

 

 

70

НПАОП 00.0-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

11.07.1985

Держгіртехнагляд України

 

 

71

НПАОП 00.0-7.01-86

Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

16.05.1986

Держгіртехнагляд України

 

 

72

НПАОП 00.0-7.03-73

Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.1973

Держгіртехнагляд СРСР

 

73

НПАОП 10.0-1.01-03

Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003

28.11.2003

Наказ № 703

Мінпаливенерго України

 

 

74

НПАОП 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничих шляхів на вугільних і сланцевих родовищах  СРСР

26.08.1969

Держгіртехнагляд СРСР

 

75

НПАОП 10.0-5.02-74

Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування

30.09.1974

 

 

76

НПАОП 10.1-7.01-91

Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну

12.03.1991

Мінвуглепром СРСР

 

 

77

НПАОП 74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт

20.02.1985

Держгіртехнагляд СРСР

 

78

НПАОП 74.2-5.02-00

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000

12.12.2000

Наказ № 561

Мінпаливенерго України