DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Нормативы (КД, ГСТУ, НПАОП, СОУ, ПІ, ОСТ)

1 КНД 41 -00032626-00-335-2000 Визначення забруднення вод в районі бурової площадки. Методичні вказівки.
2 КД 41-5804046-202-91 Предупреждение аварий при бурении скважин на нефть и газ.  Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA
3 КД 41-5804046-203-91 Испытание промежуточных обсадных колонн и противовыбросового оборудования при бурении скважин. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
4 КНД 41 -00032626-00-326-99 Визначення забруднення ґрунтів навколо бурових площадок. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
5 ГСТУ 41 -00032626-01 -018-2000 Обладнання геологорозвідувальне. Загальні технічні умови. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
6 КНД 41 -00032626-00-331 -99 Положення про систему планово-попереджувального ремонту геологорозвідувального обладнання.  Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA
7 ГСТУ 101.00171144.003-2003 Технологічні схеми ведення гірничих робіт вузькими смугами по падінню. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
8 ГСТУ 101.00171144.002-2003 Технологічні схеми механізованої розробки крутих пластів підошвоуступним очисним вибоєм. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
9 ГСТУ 101.00171144.001-2003 Технологические схемы разработки выбросоопасных пластов с применением сейсмоакустического мониторинга горного массива. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
10 ГСТУ 101.00174088.001:2003 Системы кондиционирования рудничного воздуха. Требования безопасности. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
11 ГСТУ 101.16461625.001-2003 Порядок створення режимної мережі на полях шахт, що погашаються. Вимоги до організації спостережень за режимом підземних вод і експлуатації. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
12 СОУ 10.1.00174125.006:2005 Правила проведення контролю несучих металоконструкцій об'єктів технологічних комплектів гірничих підприємств акустико-емісійним методом. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
13 СОУ 10.1.00174125.010:2007 Породні відвали вугільних шахт і збагачувальних фабрик. Вимоги до формування, запобігання самозайманню, розбирання і гасіння. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
14 СОУ 10.1.00174125.011:2007 Породні відвали вугільних шахт і збагачувальних фабрик. Правила проведення гірничотехнічної рекультивації. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
15 СОУ-Н 10.1-05420037-001:2007 Правила проведення біологічної рекультивації породних відвалів вугільних шахт України. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
16 ГСТУ 320.02829777.014-99 Неруйнівний контроль та оцінка технічного стану металоконструкцій бурових веж в розібраному стані. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
17 ГСТУ 320.02829777.002-95 Інструкція по проведенню неруйнівного контролю нарізних труб нафтового сортаменту в процесі їх експлуатації. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
18 ГСТУ 320.02829777.013-99 Рекомендації по проведенню неруйнівного контролю бурового обладнання. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
19 ГСТУ 41-00032626-00-026-2001 Технічне діагностування і неруйнівний контроль бурового обладнання. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
20 СОУ 10.1.00174088.001-2004 Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації.(рус. или укр.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
21 СОУ 10.1.00174088.002-2005 Труби вентиляційні гнучкі шахтні й фасонні частини до них. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
22 СОУ 10.1.00185790.004-2006 Конвеєри шахтні стрічкові. Вимоги до проектування, монтажу, технічного обслуговування та ремонту.
23 СОУ 10.1.00174088.007-2005 Типове положення про дільницю вентиляції і техніки безпеки шахти.  Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
24 СОУ 10.1.00174088.008-2005 Правила ведення робіт у вугільних шахтах України, небезпечних за нафтогазопроявами. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
25 СОУ 10.1.00174088.011-2005 Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ. (рус. или укр.)  
26 СОУ 10.1-00174102-003:2005 Вогнегасники переносні шахтні. Технічні вимоги і методи випробувань.  Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
27 НПАОП 10.0-7.08-93                  (ДНАОП 1.1.30-6.09-93) Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт.  
28   Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах.  
29 КД 10.1.00186080.001-2004 Правила приймання, зберігання і використання маркшейдерської і геологічної документації вугледобувних підприємств, що закриваються. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
30   Руководство по ревизии, наладке и испытанию шахтных подъемных установок (3-е издание, переработанное и дополненное, 2009 год) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
31 СОУ 10.1-00185790-002-2005 Правила технічної експлуатації вугільних шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
32 КД 12.01.201-98 Технологические схемы разработки пологих пластов на шахтах Украины Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
33 КД 12.06.204-99 Геологічні роботи на вуглевидобувних підприємствах України, (рус. или укр.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
34 КД 12.11.401-2003 Вхідний контроль горючості конвеєрних стрічок для вугільних шахт. Інструкція. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
35 КД 12.06.203-2000 Маркшейдерські роботи на вугільних шахтах та розрізах, (рус. или укр.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
36   Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу + зміни Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
37   Положение о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета горнодобывающего предприятия. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
38 Дополнение к ДНАОП 1.1.30-6.09-93 «Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт» Схеми та способи керування газовиділенням на виїмкових дільницях вугільних шахт. (рус. или укр.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
39   Методические рекомендации по разработке проекта подготовки и обработки выемочного участка шахты. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
40 КД 12.07.0401-99 Шахты, опасные по газу и пыли. Правила поведения подземных рабочих. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
41 НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України (укр.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
42 НАПБ Б.02.019-2004 Правила пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности Украины (рус.) Положение о порядке расследования подземных пожаров на угольных шахтах (рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
43 СОУ 10.1.00174131.003-2006 Правила повторного використання металевого кріплення в гірничих виробках. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
44 СОУ 10.1.00174131.004-2006 Підземні гірничі виробки вугільних шахт. Правила виконання робіт. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
45 НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та ліквідації вибухів вугільного пилу (рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
46 НПАОП 10.0-5.02-04 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
47 НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
48 НПАОП 10.0-5.25-89 Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу.(рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
49 НПАОП 10.0-5.10-04 Інструкція зі складання вентиляційних планів (рус.). Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
50 НПАОП 10.0-5.06-04 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань (рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
51 НПАОП 10.0-5.16-04 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
52 НПАОП 10.0-5.18-04 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
53 НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
54 НПАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахти Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
55 НПАОП 10.0-7.06-86 (НАОП 1.1.30-6.06-86) Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
56 НПАОП 10.0-7.09-82 (НАОП 1.1.30-7.01-82) Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
57   Руководство по ревизии и наладке главных вентиляционных установок шахт. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
58   Руководство по ревизии, наладке и испытанию ленточных конвейеров и конвейерных линий угольных и сланцевых шахт. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
59   Инструкция по выбору рамных податливых крепей горных выработок. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
60 КД 12.01.1201-99 Сборник нормативных документов по взрывным работам в угольных шахтах. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
61   Терминологический словарь. Горное дело. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
62   Оказание первой помощи пострадавшим при авариях в шахтах. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
63 СОУ 10.1.24183643.004:2006 Транспорт шахтний. Дороги монорейкові. Загальні технічні умови. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
64 СОУ 10.1.00174094.007:2005 Правила оцінки технічного стану металевих шахтних копрів. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
65 СОУ 10.1.00185790.007:2006 Транспорт шахтний локомотивний. Перевезення людей і вантажів в виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050. Загальні технічні вимоги. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
66 СОУ 10.1.00185790.010:2006 Погашення гірничих виробок вугільних шахт. Загальні вимоги. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
67   Опорно-анкерное крепление горных выработок угольных шахт. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
68 ОСТ 12.44.024-82 Изделия угольного машиностроения. Порядок разработки эксплуатационных документов. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
69 НПАОП 10.0-5.32-85 (НАОП 1.1.30-5.12-85) Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
70 СОУ 10.1.00185790.011:2007 Підготовчі виробки на пологих пластах Вибір кріплення, способів і засобів охорони Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
71 СОУ 10.1.05411357.006:2007 Дегазація вугільних пластів та вміщуючих порід з застосуванням газозбірної виробки. Схеми дегазації Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
72   Нормативы по безопасному производству монтажно-демонтажных работ механизированных комплексов Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
73 НПАОН 74.2-5.01-85 Инструкция по производству маркшейдерских работ Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
74 НПАОП 10.0-5.23-84 Инструкция по перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных и сланцевых шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
75   Временное руководство и типовые схемы извлечения металлической крепи из погашаемых выработок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
76   Законодавство України про надра (том 1) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
77 НПАОП 0.00-1.33-10 Правила охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
78 ДНАОП 0.00-1.17-92 НПАОП 0.00-1.17-92 Единые правила безопасности при взрывных работах. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
79   Технологические схемы монтажа и демонтажа механизированных комплексов типа КМК98Д, КД80, 1КМ88, КМ87УМ (КМ87УМН, КМ87УМП), КМТ и КД90 Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
80 НАОП 1.1.30-1.06-71 Правила технічної експлуатації при розробці вугільних і сланцевих родовищ відкритим способом. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
81 НАОП 1.2.90-1.04-87 (НПАОП 0.00-1.53-87) Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
82   Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах (том 1) (рус. +укр.) + изменения 2013 года Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
83   Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах (том 2) (рус. +укр.) + изменения 2013 года Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
84 НПАОН 00.0-5.02-76 Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар'єрах Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
85 КД 12.01.01.503-2001 Управление кровлей и крепление в очистных забоях на угольных пластах с углом падения до 35°. Руководство. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
86   Инструкция о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых (в части обеспечения безопасности, рационального использования и охраны недр) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
87 НПАОП 10.0-5.36-96 (ДНАОП 1.1.30-5.16-96) Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
88   Методичні рекомендації по проведенню режимних спостережень на родовищах мінеральних вод Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
89   Правила эксплуатации подземных ленточных и пластинчатых конвейеров на угольных и сланцевых шахтах Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
90   Инструкция о порядке централизованной доставки взрывчатых материалов от расходного склада к зарядной будке при проходке стволов Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
91 НПАОП 10.0-7.13-83 Временные требования безопасности при эксплуатации монорельсовых дорог в угольных шахтах Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
92 СОУ 10.1.24183643.003:2004 Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
93   Нормативы нагрузки на очистные забои и скорости проведения подготовительных выработок на шахтах Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
94 СОУ-П 10.1.00185790.013:2009 Кінцеві ділянки та сполучення лав з підготовчими виробками. Технологічні схеми. Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
95 НПАОП 10.0-5.27-84 Инструкция по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
96 НПАОН 10.0-1.01-03 (ГСТУ 101.00159226.001-2003) Правила подработки зданий, сооружений и природных объектов при добыче угля подземным способом (рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
97 НПАОП 10.0-7.12-83 Типовые решения по безопасной перевозке людей и грузов локомотивами в выработках с уклоном от 0,005 0/00 до 0,050 0/00 Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
98 СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (типове керівництво) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
99 УТП 101.00174131.002-2004 Уніфіковані типові перетини гірничих виробок, закріплених комбінованим арочним кріпленням із взаємозамінного шахтного профілю. Альбом Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
100 НПАОП 74.2.-5.01-84 (НАОП 8.5.20-5.01-84) Инструкция по технике безопасности при ведении капитальных маркшейдерських и специальных топографо-геодезических работ Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
101   Временные технологические схемы охраны подготовительных выработок полосами из твердеющих смесей для бесцеликовой отработки угольных пластов Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
102 СОУ 10.1-00174102-002-2004 Система саморятування гірників. Загальні вимоги  Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA 
103   Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных електроустановок шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
105   Руководство по ревизии, наладке и испытанию поверхностных подстанций шахт и разрезов Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
106 СОУ 10.1.00174088.004-2005 Системи обігріву повітроподавальних стволів вогневими калориферами з використанням метаноповітряної суміші Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
107 НПАОН 00.0-1.01-85 Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
108   Інструктивно-методичні рекомендації щодо порядку розгляду і затвердження планів розвитку гірничих робіт при відкритій і підземній розробці родовищ рудних і нерудних корисних копалин Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
109 СОУ 10.1-00185790-001-2005 Типові технологічні схеми проведення гірничих виробок 3 використанням прохідницького, транспортного і допоміжного обладнання нового технічного рівня та нових технологій кріплення гірничих виробок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
110 КД 12.12.005-2000 Правила ликвидации стволов угольных шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
111 НПАОП 10.0-3.01-90 Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
112 НПАОП 10.0-7.11-80 Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті (рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
113 НПАОП 10.0-7.10-80 Временные требования безопасности к технологии и средствам для спуска негабаритных грузов под подъемными сосудами Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
114 НПАОП 10.0-5.31-81 Инструкция по безопасной постановке шахтного подвижного состава на рельсы Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
115 СОУ 10.1.00185790.005:2006 Энергосбережение. Средства снижения затрат электроэнергии в системах электропотребления угольных шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
116 СОУ 10.1.00185790.012-2007 Порядок установления производственной мощности угольных шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
117 СОУ-П 10.1.00185790.014:2009 Технологические схемы отработки газоносных пластов с большими нагрузками на очистные забои Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
118 СОУ-П 10.1.00185790.016:2009 Выемочные штреки, примыкающие к выработанному пространству и расположенные в зонах геологических нарушений. Технологические схемы поддержания Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
119   Методика нормирования водопотребления и водоотведения для предприятий, добывающих и перерабатывающих уголь Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
120 НАОП 1.1.30-6.01-86 Руководство по безопасному производству монтажно-демонтажных работ механизированных комплексов угольных шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
121 ВНТП 1-86 Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
122 СОУ 10.1.00174065.001:2010 Порядок розроблення та поставлення на виробництво виробів вугільного машинобудування Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
123 СОУ 10.1.00174094.005:2005 Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
124 СОУ-П 10.1.00185790.017-2011 Технологічний проектний документ (паспорт) виїмкової дільниці. Загальні вимоги Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
125 ВБН В.2.4-00013741-001:2008 Споруджування свердловин на газ і нафту. Основні положення Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
126 СОУ 11.2-20077720-029:2009 Нафтова і газова промисловість. Буріння свердловин. Основні положення Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
127   Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (на двух языках рус.+укр.. твердый переплет) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
128   Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (на одном языке рус. или укр., мягкая обложка) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
129   Справочник горного мастера Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
130 СОУ-Н 10.1.00174088.027:2011 Прогнозирование и нормализация тепловых условий в угольных шахтах (укр.+рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
131 СОУ 10.1.00185755.001:2004 Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Методика розрахунку показників якості Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
132 СОУ 10.1.00185755.002:2004 Вугільні продукти збагачення. Методика розрахунку показників якості Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
133 РТМ 07.01.021-87 Технологическая инструкция по дефектоскопии деталей тормозных устройств подъемных машин, подвесных и парашютных устройств, подъемных сосудов, осей копровых шкивов Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
134 РТМ 07.01.027-93 Руководящий технический материал по технологии обследования и оценке технического состояния оборудования подъемных установок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
135 СОУ 10.1.00174088.030:2011 Вибійні машини, комплекси та агрегата. Нормативи з безпеки (укр. +рус.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
136   Сборник методических рекомендаций по проверке объектов угольных предприятий Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
137   Крутые и крутонаклонные угольные пласты, управление горным давлением и крепление в очистных и подготовительных выработках на больших глубинах (инструкция) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
138 СОУ-П 10.1.24183643.008:2010 Механізовані комплекси для пологих та похилих пластів. Вимоги до технології виконання монтажу та демонтажу Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
139 СОУ 10.1.00174094.002:2005 Оцінювання технічного стану та визначення терміну безпечної експлуатації устаткування шахтних підйомних установок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
140 СОУ 10.1.00174094.003:2005 Жорстке армування вертикальних стволів шахт. Вимоги до контролювання Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
141 СОУ 10.1.00174094.004:2005 Пристрої перекриття вертикальних стволів та похилих виробок шахт. Загальні технічні вимоги Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
142 СОУ 10.1.00174094.006:2005 Шахтні підвісні пристрої та парашути. Вимоги до контролювання Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
143   Инструкция по эксплуатации складов для хранения угля на шахтах, карьерах, обогатительных фабриках и сортировках Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
144 НПАОП 10.0-7.05-90 Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
145 КД 101.00174088.001-2003 Положення про експертну оцінку викидонебезпечних зон на вугільних пластах Донбасу Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
146 СОУ 10.1.00174088.014:2008 Засоби індивідуального захисту шахтарів з розпізнавальними знаками із світлоповертальних і фотолюмінісцентних матеріалів. Загальні технічні вимоги Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
147 СОУ-П 10.1.00174088.015:2008 Транспортування і використання метану, що каптується дегазаційними системами шахт. Вимоги безпеки Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
148 СОУ 10.1.00174088.009-2005 Вимоги щодо визначення місця встановлення вентиляторів місцевого провітрювання з електродвигунами Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
149 СОУ-П 10.1.00174088.016:2009 Правила визначення ефективності випереджального захисту пластів, схильних до газодинамічних явищ Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
150 СОУ- Н 10.1.00174088.021:2009 Система вхідного контролю 313, які надходять на підприємства вугільної промисловості Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
151 СОУ-П 10.1.00174088.017:2009 Правила перетинання гірничими виробками зон геологічних порушень на пластах, схильних до раптових викидів вугілля та газу Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
152 СОУ 10.1.00174088.023-2010 Випереджаюча дегазація порід покрівлі високопродуктивних лав. Правила застосування Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
153 СОУ-П 10.1.00174088.015:2008 Правила прогнозу викидонебезпеки за сорбційними показниками вугілля Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
154 СОУ-Н 10.1.0017488.022:2009 Доповнення до "Положення про дільницю вентиляції і техніки безпеки" для шахт, що ліквідуються, та гідрозахисних шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
155 СОУ-П 10.1.00174088.031:2011 Контроль за проведенням заходів та технологічних процесів за параметрами акустичного сигналу під час розкриття схильних до ГДЯ вугільних пластів Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
156 СОУ-Н 10.1.00174088.028:2011 Вимоги та регламент оцінки автоматизованих засобів і систем протиаварійного захисту Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
157 СОУ-П 10.1.00174088.029:2011 Правила віднесення вугільних пластів до категорії викидонебезпеки Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
158 НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безопасности в угольных шахтах (рус. яз., тв. переплет) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
159 СОУ-П 10.1.24183643.009:2012 Агрегати очисні щитові для крутих та крутопохилих пластів. Технологічні схеми монтажу та демонтажу Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
160   Каталог нормативных документов по Минэнергоуглепрому Украины Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Методичні рекомендації з охорони надр при розробці родовищ корисних копалин (2013 р.) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ВСН 12.25.003-80 Инструкция по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов и обогатительных фабрик Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### НПАОН 11.2-4.02-89 Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### СОУ-П 05.1.00185790.019:2012 Технологічні схеми провітрювання підготовчих виробок при всмоктувальному і комбінованому способах. Загальні вимоги Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### НПАОП 10.0-5.33-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### СОУ-П 10.1.00185790-020:2012 Управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях на вугільних пластах з кутом падіння до 35°. Керівництво Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Барьеры канатные амортизирующие для наклонных выработок. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (Макеевка, 1980) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Гірничий закон України Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Закон України "Про охорону праці" Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Журнал учета работы государственного горнотехнического инспектора Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.70-388-2010 Примірна інструкція з охорони праці для прохідника Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.30-497-2010 Примірна інструкція з охорони праці для гірника очисного забою Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.30-498-2010 Примірна інструкція з охорони праці для стовбурового (підземного) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.30-499-2010 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста гірничих виїмкових машин Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.30-500-2010 Примірна інструкція з охорони праці для гірника підземного Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.70-606-2011 Примірна інструкція з охорони праці для гірника з ремонту гірничих виробок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
#### ПІ 1.1.70-609-2011 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста підземних установок Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для гірничомонтажника підземного Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для гірника Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для забійника на відбійних молотках Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для маляра Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста підйомної установки (на поверхні) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста електровоза (на поверхні) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера (гірничі роботи) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста компресорних установок (на поверхні) Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста конвеєра Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста (кочегара) котельні Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для машиніста установок збагачення та брикетування Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для моториста вентиляційної установки Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для оператора автоматичного газового захисту Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для оператора сейсмопрогнозу Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для штукатура Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA  
####   Примірна інструкція з охорони праці для електрогазозварника Смотреть на EDU.MITC.ORG.UA